Stálé aktivity

* Základy jízdy pro začátečníky.
* Celoroční vyjížďky do okolí – 1 až vícehodinové.
* Ustájení koní.
* Posezení u ohně s opékáním a kytarou.

* Průvodce pro zájemce o pěší turistiku.
* Možnost rybaření na klidné i divoké vodě.
* Možnost zhotovení digitální fotografie, tisk i vypálení na CD.
* Celoroční zázemí velké klubovny.
* Možnost přístupu k Internetu.
* Možnost občerstvení.
* Možnost nouzového ubytování.
* Dílnička pro šikovné ruce, možnost zhotovení vlastních výrobků
různými technikami užitého umění.