Víkendovky

31.01. – 02.02.    –   Expedice ke kořenům  I.

Víkendové setkání mládeže zaměřené na sebepoznání, vzájemnou empatii, vztah k okolí, tradiční řemesla.

Počet osob :  20 – obsazeno SK Břidličná

O víkendu budou probíhat workshopy:
–  povídání o tradičních řemeslech, jejich historii i současnosti, včetně praktických ukázek:
–  podkovářství – zhotovení podkovy a okutí koně,
–  sokolnictví – ukázky práce s dravcem, včetně poznávacích her,
–  lesnictví – stopy zvěře – výprava za bizonem /indicie/, střelba na terč,
–  bylinářství – ukázky využití bylinek pro lidské zdraví, včetně osobního prožitku  – ochutnávky
–  papírenství –  výroba ručního papíru
–  přibližování dřeva  pomocí koní – praktická ukázka, možnost osobního zážitku – vyzkoušet si jejich ovládání
–  povídání o problematice života lidí s různým handicapem
–  společné hry přibližující život  s handicapem
–  povídání zaměřené na historii národnostních zvyků a odlišností jednotlivých kultur
–  osobnostní a sociální hry vedoucí k osobnímu rozvoji a sebepoznání účastníků včetně jejich včlenění do sociální skupiny (nalezení vlastní role). 

Ubytování a stravování ( 2 noci) zajištěno v hotelu Václavov

 

11.04.-  13.04.    – Probouzení jara, aneb oživlé tradice

Víkendové setkání mladých  v rámci společné přípravy na velikonoční svátky, včetně ukázek odlišností chápání těchto oslav v různých kulturách.

Počet osob : 20 – obsazeno SK Břidličná
Pozor pro velký zájem rozšířená kapacita na 45 míst.
Přihlášky – mailem, přijímáme do 8. 4. 2014.

O víkendu budou probíhat workshopy:
–  zaměřené na historii velikonočních svátků v rámci národnostních zvyků a odlišností v tradičních i novodobých  oslavách tohoto svátku
– ukázka a vlastní zhotovení kraslic pomocí různých tradičních technik,
společná příprava a ochutnávka tradičních velikonočních pokrmů,
– ukázka tradiční výroby  sýrů, včetně ochutnávky,
beseda v sedle, aneb probouzející se příroda
–  práce s proutím – upletení pomlázky

Ubytování a stravování ( 2 noci) zajištěno v hotelu Václavov

 

26.09. – 28.09.     –  Spolu to dokážeme

Víkendové setkání mládeže různých věkových skupin  s handicapovanými vrstevníky zaměřené na  vzájemnou empatii, úctu  a schopnost bezkonfliktního soužití.

Počet osob : 17 – obsazeno SK Břidličná

O víkendu budou probíhat workshopy:
–  povídání o problematice života lidí s různým handicapem
– společné hry přibližující život  s handicapem
– prožitková setkání – zajištění kontaktu s některými zástupci fauny i flóry
– osobnostní a sociální hry vedoucí k  rozvoji poznání každého z účastníků
– společná rukodělná činnost – zážitková metoda

Ubytování a stravování ( 2 noci) zajištěno v hotelu Václavov

 

03.10 – 05.10.   –     Indiánské léto  – termín se z technických důvodů odkládá,
náhradní termín bude včas všem oznámen!!!

Víkendové setkání mladých  v rámci společného ukončení letních dnů.

Počet osob : 20

O víkendu budou probíhat workshopy:
–  ukázka různých ohnišť s opékáním a kytarou,
–  druhy sedlání koní : sedel , uzdění, kování – rozdíly mezi nimi,
–  ukázky westernového ježdění,
–  historie rýžování zlata,
–  střelba na terč,
–  hudební salóóón  🙂
beseda v sedle, barevné kouzlení  přírody

Ubytování a stravování ( 2 noci) zajištěno v hotelu Václavov

 

Změny a doplnění kalendáře jsou v kompetenci vedením JK. 

Komentáře nejsou povoleny.